Hledat English (United States)  Italiano (Italia) Deutsch (Deutschland)  Español (España) Čeština (Česká Republika)
8. srpna 2020 ..:: Home ::.. Zaregistrovat se  Přihlásit se
Navigace stránek

 Prohlášení o soukromí


Comune di Belmonte Castello se zavazuje chránit Vaše soukromí a vyvíjet technologie, které vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online provoz. Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné pro web Comune di Belmonte Castello a určuje, jaká osobní data jsou shromažďována a jak je s nimi nakládáno. Užíváním webu Comune di Belmonte Castello souhlasíte s postupy popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování osobních dat

Comune di Belmonte Castello shromažďuje osobní data, která mohou být použita k vaší identifikaci, jako je vaše e-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefon. Comune di Belmonte Castello také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou jedinečné, jako vaše PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby.

Také se zde na Comune di Belmonte Castello automaticky shromažďují informace o hardware a software vašeho počítače. Tyto informace mohou zahrnovat: IP adresu, typ browseru, doménová jména, časy přístupů a adresy referujících webů. Tyto informace jsou Comune di Belmonte Castello využívány pro poskytování služeb, k udržování jejich kvality a k vytváření obecných statistik o využívání webu Comune di Belmonte Castello.

Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte vaše osobní data na veřejných fórech webu Comune di Belmonte Castello, mohou být využívána a shromažďována ostatními uživateli. Poznámka: Comune di Belmonte Castello nezkoumá obsah žádné z vašich privátních online komunikací.

Comune di Belmonte Castello doporučuje přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů webů, na něž chcete umístit odkazy na Comune di Belmonte Castello. To slouží k tomu, abyste porozuměli, jak tyto weby shromažďují a používají vaše osobní data a s kým je sdílí. Comune di Belmonte Castello nezodpovídá za zásady ochrany osobních údajů nebo další obsah mimo Comune di Belmonte Castello a rodinu webů Comune di Belmonte Castello.

Použití osobních informací

Comune di Belmonte Castello shromažďuje a používá vaše osobní informace k provozu webu Comune di Belmonte Castello a k poskytování služeb, o které jste požádali. Comune di Belmonte Castello také používá vaše identifikační údaje k zasílání informací o produktech nebo službách dostupných z Comune di Belmonte Castello a jeho přidružených částí. Comune di Belmonte Castello vás také může kontaktovat v rámci výzkumů Vašich názorů na aktuálně poskytované služby a potenciálních nabídek služeb dalších. Comune di Belmonte Castello neposkytuje, neprodává ani nepronajímá zákaznická data třetím stranám. Comune di Belmonte Castello Vás může čas od času kontaktovat v zastoupení externích obchodních partnerů v souvislosti s jednotlivými nabídkami, které by Vás mohly zajímat. V těchto případech však nejsou Vaše jedinečné osobní údaje (e-mail, jméno, adresa, telefonní číslo) poskytovány třetím stranám. Navíc Comune di Belmonte Castello může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám pomáhá provádět statistické analýzy, posílat vám e-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišťovat dodávky. Všechny tyto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí objednaných služeb Comune di Belmonte Castello a musí zachovat důvěrnost vašich informací.

Comune di Belmonte Castello nevyužívá nebo neprozrazuje citlivé osobní informace jako je rasa, náboženství nebo politická orientace bez vašeho explicitního souhlasu.

Comune di Belmonte Castello udržuje informace o stránkách, které uživatelé navštíví v rámci portálu Comune di Belmonte Castello za účelem zjištění, jaké služby Comune di Belmonte Castello jsou nejoblíbenější. Tato data jsou využívána k doručování personalizovaného obsahu a inzerce návštěvníkům Comune di Belmonte Castello, jejichž chování naznačuje, že se zajímají o určitou oblast.

Web Comune di Belmonte Castello prozradí Vaše osobní informace bez předchozího upozornění pouze v případě, že je o to požádán institucí, která k tomu má zákonné oprávnění anebo v dobré víře, že je tato akce nezbytná k: (a) podřízení se právním normám nebo vyhovění legálnosti postupů sloužící Comune di Belmonte Castello nebo stránkám; (b) ochraně a obraně práv a majetku Comune di Belmonte Castello a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů Comune di Belmonte Castello nebo veřejnosti.

Použití cookies

Web Comune di Belmonte Castello používá "cookies" za účelem personalizace. Cookie je malý textový soubor uložený na vašem harddisku webovým serverem prostřednictvím browseru. Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače. Cookies jsou unikátně spojeny s vámi a mohou být přečteny pouze serverem z domény, z níž server příslušný cookie na váš disk uložil.

Hlavním účelem cookies je zajištění vašeho pohodlí a ušetření vašeho času. Účelem je oznámit webovému serveru, že jste se vrátili na specifickou stránku. Např. pokud si přizpůsobíte stránky Comune di Belmonte Castello nebo se zde registrujete k odběru služeb, cookie pomůže u portálu inicializovat tato specifická nastavení při Vaší příští návštěvě. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních informací jako je adresa plátce, adresa doručení atd. Pokud se tedy vrátíte na stejný portál, informace, které jste před tím poskytli, jsou vyvolány, takže můžete jednoduše využívat vlastnosti Comune di Belmonte Castello, které jste si dříve uživatelsky nastavili.

Máte možnost cookies povolit nebo zakázat. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. V případě, že cookies zakážete, můžete mít potíže s plným využitím interaktivních služeb Comune di Belmonte Castello nebo jiných stránek.

Bezpečnost vašich osobních informací

Comune di Belmonte Castello zabezpečuje vaše osobní informace proti neautorizovanému přístupu nebo vyzrazení. Comune di Belmonte Castello uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněném proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Pokud jsou osobní údaje (jako číslo kreditní karty) přenášeny na webové stránky, je přenos zabezpečen šifrováním jako je Secure Socket Layer (SSL) protokol.

Změny v tomto ustanovení

Comune di Belmonte Castello vítá vaše komentáře týkající se tohoto prohlášení o soukromí. Pokud si myslíte, že se Comune di Belmonte Castello nedrží tohoto prohlášení, prosím kontaktujte Comune di Belmonte Castello na adrese admin@127.0.0.1. Použijeme komerčně přijatelné řešení zajišťující okamžité zjištění a nápravu problému.


  
Copyright (c)   Podmínky používání  Prohlášení o soukromí
DotNetNuke® is copyright 2002-2020 by DotNetNuke Corporation